Storgatans utveckling, från ca år 1900 – fram till vår tid

Träslövsläges kyrka från väster. Notera inget bårhus eller församlingshem som vi kan se idag. Bilden tagen kring 1955 av Evert Bengtsson.Träslövsläges kyrka sommaren 2009. Församlingshemmet är byggt under 1980-talet i direkt anslutning till kyrkobyggnaden.Sandlyckeskolan – så som säkert många har minnet kvar från tiden då det begav sig. Skolan är riven sedan länge och ersatt av läkarmottagning och servicehus. När bilden är daterad är svårt att säga, men kan vara 1950 eller 1960-tal. Fotograf för oss okänd.Storgatan med blicken riktad norrut, nedför Kråga-Lia med ”Bös-Sevrinsa” som andra huset till vänster i bild. Bilden tagen kring slutet 1950-talet, början 1960-talet.Här ser vi samma avsnitt av Storgatan som i föregående bild – fast fotot tagen sommaren 2009.   ”Bös-Sevrinsa” ligger kvar och räknas i dag som ett av de äldsta bevarade husen av den äldre bebyggelsen i Träslövsläge.