Sjöboa


Nu öppnas snart portarna till Sjöboden igen. Hit är alla besökare fritt välkomna – ingen entréavgift. Sjöboden/Sjöboa (på läjesmål) håller öppet de tider då besättningen på är iland och arbetar med redskapsskötsel. Här finns bilder, dokument äldre fiskeredskap och en del annat att ta del av. Om ni länkar in på VG 86 Atlas kan ni på kalendern få aktuell dagsinformation om när Atlas beräknar vara iland och när yrkesverksamhet vidtar i bodarna.Kring 100 – 150 personer om dagen kan under högsäsong besöka Sjöboden. Många finner det intressant att växla några ord och få ta del av både dialekt och all den kunskap och erfarenhet som finns närvarandeStändigt strömmar nya underlag in och här sitter Fiskekulturens Vänners sekreterare, tillika ordförande i Havskräftakademien, Patrik Ingemarsson och granskar nyligen inkomna uppgifter.Den Gamla boa som under 2009 renoverats i gammal stil för att påminna om hur det såg ut i de gamla fiskestugorna, fungerar idag både som raststuga i arbetet under vinterhalvåret, kurslokal för våra studiecirklar och en historisk miljö dit besökare får en möjlighet att beskåda hur det kunde se ut förr i tiden.