Läjesboa


Läjesboa – En kort presentation

Läjesboa är en dialekt som har kopplingar till danskan. Den brukas än i idag

Ordförrådet är särskilt rikt när det gäller fiske, kust och hav

Fiskekulturens Vänner har för avsikt att delta i arbetet med att bevara livskraften i denna dialekt   

Calle Karlsson, vår eminente trubadur, humorist och glädjeskapare i Träslövsläge har startat upp ett forum på Facebook för Läjesboa

Gå in på Facebook och sök på: vi som tyckom de e roligt mä läjesboa

Här finner ni även ett stort antal bilder från vår bygd

Själva fortsätter vi i typiskt ”stilla mak” samla in och dokumentera uppgifter där dialekten finns med, bland annat genom studiecirkeln i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan – och givetvis andra lokala kanaler bland ortens befolkning. Med tiden hoppas vi kunna presentera ljudfiler på denna sida – men det är en ekonomisk fråga

Och som Calle betonat: Läjesboa är ett talspråk, svårt att någonsin översätta helt korrekt till skriftspråk