Hus, Gator & Gränder
Repslagargatan så typisk för Läjet. Många är de som söker sig hit just för att kunna ströva omkring bland de små gatorna och gränderna. I Fiskekulturens Vänners arbete ingår att bistå i arbetet med att dokumentera våra närmiljöer, så som de såg ut förr och som de för närvarande ser ut.En lugn och vilsam atmosfär vilar över gränder där inga fordon, mer än möjligtvis en cykel, kan ta sig fram.   Miljöer som vuxit fram över tid och med olika behov för människors försörjning skapar ofta en brokighet i bebyggelsen. Träslövsläge började växa som turistort redan under 1940-talet och till vänster i bild ser vi Dagny Svenssons Pensionat, numera privatbostad, skymta fram. I bakgrunden ser vi ishuset och till höger, mellan boningshusen i bild, Träslövsläges Varv.

Fiskebodar


Ett kännetecken för var och en som kommer ned till Läjets hamn är inslaget av fiskebodarna, vilka utvecklats under årens lopp utifrån yrkesfiskets behov i direkt anslutning till båtarnas kajplatser i innerhamnen