Havskräftakademien i Träslövsläge


Främja intresset för och öka kunskapen om havskräftans livsbetingelser, utbredning, fortplantning fångstbestämmelser etc.

Främja kunskapen om havskräftan som art, stödja utvecklingen av skonsamma fångstmetoder samt aktivt stödja innovationer i dessa avseenden

Dokumentera och sprida kunskap om havskräftans betydelse ur ett historiskt perspektiv och ett nutidsperspektiv

Verka för kvalitetsutveckling av havskräftan som kulinarisk upplevelse inklusive recept och passande drycker

Stimulera samarbete och samverkan mellan yrkesfiskare, forskare, krögare och övriga som är intresserade, för att skapa fler arbetstillfällen i samband med havskräftan, främst längs med Västkusten (havskräftans naturliga utbredningsområde)

Vara en kunskapsbank för intresserade