Fisket - Aktuella Händelser & Aktiviteter V40


Inte sedan V23 har någonting nytt lagts in under detta ämne, och förklaringen finner ni under Fiskekulturens Vänner – Aktuellt (V40).

Målsättningen och intentionerna kvarstår dock – följa vad som händer.

Tisdag 28 september meddelades dock att det var rekordpris ”all time high” på hummer under måndagens fiskeauktion i Göteborg. Ja – det var ett ”häftigt pris”, men stannar därvidlag.

En dansk hummerfiskare dök dock upp strax efter middag i Läjets hamn, A 357 Hanne Due, från Hals, vid Limfjordens inlopp till Ålborg på danska Jylland. Besättningen om tre man, Mikkel, Mads och Claus gick in till Läjet för att hämta is. De hade legat ute sedan söndagens kväll och räknade med återkomst till Hals på Jylland, under torsdagen.

Några bilder beskriver deras aktivitet samt i slutet ser vi VG 95 Stjärnvik, vilken förbereder sig för torskfiske i Östersjön.

Fisket - Aktuella Händelser & Aktiviteter V23


Hallands Nyheter lyfte fram en av våra trålare i veckan – VG 95 Stjärnvik, vilket gladde många av oss boende i Läjet. Alltid trevligt med positiva nyheter och upplyftande beskrivningar av våra olika miljöer i tillvaron.


VG 4 Asterix fick också en stor fångst av Makrill i veckan, något som både den ständige ”reportern” och HN missade – enligt uppgift från vittnen väl värt att se. Bilderna nedan visar efterarbetet med redskapen där ägarna Albertines Johnny och Claes tillsammans med besättningsman Henrik gör dessa klara.

      Och vi hoppas att besökare av Träslövsläge även i år skall kunna njuta av stilla varma aftnar i sommar, liksom bilden nedan speglar.


Fisket - Aktuella Händelser   Aktiviteter V20


Ett fungerande yreksfiske kräver inte bara havsyta utan också markyta. Fisk skall lossas, fiskeredskap underhållas, båtarna bunkras och hållas i skick.   


Här rensas trålen från tång, VG 40 Nordvåg.


VG 95 Stjärnvik i hamn och underhållsarbete pågår.


VG 117 Kungsvik med trålen utlagd på kaj för iordningställande.


Det är många fiskebåtar med hemmahamn i Träslövsläge, som titt som tätt också får besök av fiskebåtar från Danmark och/eller andra delar av västkusten. Här ser vi raden fylld av båtar i innerhamnen med VG 100 Elve och VG 55 Ingarö i förgrunden, fredag 14/5 2010.Fisket - Aktuella Händelser & Aktiviteter

Vårsäsongen kring både yrkes- och fritidsbåtar har nu på allvar börjat och här ser vi VG 29 Christina under översyn på Träslövsläges varv, fredag 16 april, 2010.

Spring season has started in our harbours along the coastline. Here you can see VG 29 Christina in good hands on Träslövsläges ship yard
  


Träslövsläges fiskeflotta består av båtar i varierande storlek.

VG 70 Camo (bild ovan) har nu lämnat Träslövsläge och gått till Norge.

The fishing-boat fleet in Träslövsläge represents a variation of size. A few boats have the capacity to stay out on sea during days and weeks. The main fleet of the fishing-boats are smaller and are fishing mainly in Kattegat. The variation of sizes is for the benefit of the development of a strong and sustainable professional fishing.

VG 70 Camo (picture above) has now been sold to Norway.